Posts from March 2023

Posts from March 2023

جمعه،‌ ۳۱ مارچ ۲۰۲۳

این هفته دعا می‌کنیم تا شهرهای مسلمان، پذیرای مسیح باشند این یکشنبهٔ پیش رو، جهان مسیحیت یکشنبهٔ نخل را جشن می‌گیرد. به یاد داریم که عیسا پیروزمندانه، اما در کمال فروتنی سوار بر الاغ وارد اورشلیم شد. جماعت می‌خواستند شادی خود را ابراز کنند. رفتند و او را پذیرفتند و با خود شاخه‌های نخل به همراه داشتند و لباس‌هایشان را بر جاده پهن کردند. صدای خود را جهت ستایش و تقدیر بلند کردند. این طریقی بود که پیروزمندان و پادشاهان…

Cümə, 31 mart 2023-cü il

Bu həftə biz dua edəcəyik ki, müsəlman şəhərləri Məsihi qarşılasınlar Qarşıdan gələn bazar günü Qərb məsihçi dünyası Palm Bazar gününü qeyd edir. Biz İsanın Yerusəlimə zəfərlə, lakin təvazökarlıqla eşşəyin üzərində daxil olduğunu xatırlayırıq. Camaat sevincini ifadə etmək istəyirdi. Xurma budaqlarını götürüb paltarlarını yola sərib, Onu qarşılamağa çıxdılar. Onlar alqış və izzətlə səslərini ucaltdılar. Qələbə çalıb evlərinə qayıdan qəhrəmanlar və padşahlar belə qarşılanırdılar. Dua Rəbb İsa Məsih, Əzəmətli və Qüdrətli Xilaskar, Sən bizə lütfkar olmaq üçün Özünü alçaltdın. Sən bizim Xilaskarımız…

31 Mart 2023. Cuma

Bu hafta biz dua edeceğiz ki, Müslüman şehirleri Mesihi hoş karşılasınlar Önümüzdeki pazar günü Batı Hristiyan dünyası Palmiye Pazarını kutlayacaklar. Biz İsa’nın zaferle, ancak alçakgönüllülükle eşek üzerinde Yeruşalim’e girdiğini hatırlıyoruz. Cemaat sevincini ifade etmek istiyorlardı. Hurma dallarını alıp giysilerini yola sermiş, Onu karşılamaya çıkmışlardı. Onlar alkış ve yücelterek seslerini yükselttiler. Zafer kazanıp evlerine dönen kahramanlar ve krallar böyle karşılanırdı. Dua Rab İsa Mesih, Görkemli ve Güçlü Kurtarıcı, Sen bize lütufkar olmak için Kendini alçalttın. Sen bizim Kurtarıcımız olmak için eğildin.…

Пятница, 31 марта, 2023

На этой неделе мы молимся, чтобы Мусульманские города радушно приняли Христа В это воскресенье западный христианский мир празднует Вербное воскресенье. Мы помним, что Иисус вошел в Иерусалим победоносно, но смиренно; Он ехал верхом на осле. Толпа хотела выразить свою радость. Люди вышли, чтобы приветствовать Его, нося с собой пальмовые ветви и расстилая свои одежды на дороге. Они поднимали свои голоса с восхищением и хвалой. Именно так приветствовали завоевателей и царей, когда те победоносно возвращались домой. Молитва Господь Иисус Христос, Великий…

Venerdì 31 marzo 2023

Questa settimana preghiamo affinché le Città musulmane Accolgano Cristo La prossima domenica la cristianità occidentale celebra la Domenica delle Palme. Ricordiamo che Gesù entrò a Gerusalemme trionfante, ma con umiltà. Entrò cavalcando un asino. Le folle vollero esprimere la loro gioia. Uscirono per riceverlo, portando rami di palma e stendendo le loro vesti sulla strada. Alzavano la voce in adorazione e lode. Fu così che conquistatori e re venivano accolti a casa di ritorno dalle loro vittorie. Preghiera Signore Gesù…

Viernes, 31 de marzo de 2023

Esta semana oramos para que las Ciudades musulmanas Den la bienvenida a Cristo Este próximo domingo, la cristiandad occidental celebra el Domingo de Ramos. Recordamos que Jesús entró en Jerusalén triunfante, pero humildemente, montado en un burro. La multitud quiso expresar su alegría. Salieron a recibirlo, llevando ramas de palma y extendiendo sus ropas por el camino. Levantaron sus voces en adoración y alabanza. Esa era la forma en la que recibían a los conquistadores y a los reyes después…

Ուրբաթ, մարտի 31, 2023

Այս շաբաթ մենք աղոթում ենք, որ Մուսուլմանական քաղաքներն ընդունեն Քրիստոսին Այս կիրակի Արևմուտքի քրիստոնյաները տոնում են Արմավենիների կիրակին կամ Ծաղկազարդը։ Մենք հիշում ենք, որ Հիսուսը մուտք գործեց Երուսաղեմ հաղթականորեն, բայց՝ խոնարհաբար․ Նա եկավ՝ նստած ավանակի վրա։ Բազմություններն ուզում էին արտահայտել իրենց ուրախությունը։ Նրանք դուրս եկան՝ Նրան դիմավորելու համար, արմավենու ճյուղեր բռնած և փռելով իրենց հանդերձները ճանապարհին։ Նրանք բարձրացրին ձայները՝ մեծարանքով և գովասանքով։ Այդպես էին դիմավորում նվաճողներին և թագավորներին, որոնք վերադառնում էին իրենց հաղթական արշավանքներից։ Աղոթք Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս, Մեծ և…

Ուրբաթ, Մարտ 31, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք, որ Իսլամական Քաղաքներ Քրիստոնեայ Դառնան Գալ Կիրակի Արեւմտեան Քրիստոնէական աշխարհը կը տօնէ Ծաղկազարդը: Մենք կը յիշենք, որ Յիսուս յաղթական, բայց խոնարհաբար մտաւ Երուսաղէմ. Ան աւանակի մը վրայ հեծած եկաւ: Ամբոխը կ’ուզէր իրուրախութիւնը արտայայտել: Անոնք դուրս ելան Զինք ընդունելու՝ արմաւենիի ճիւղեր բռնած եւ իրենց հագուստները ճամբուն վրայ փռելով: Անոնք իրենց ձայնը բարձրացուցին՝ իբրեւ նշան երկրպագութեան եւ գովաբանութեան: Այդպէս կ’ողջունէին յաղթողներն ու թագաւորները երբ իրենց յաղթանակներէն կըվերադառնային իրենց երկիրը:  Աղօթք Տէ՛ր Յիսուս Քրիստոս, Փառաւոր եւ Ամենակարող Փրկիչ,…

Vendredi 31 mars 2023

Cette semaine, nous prions pour que des Villes musulmanes Accueillent le Christ Dimanche prochain, la chrétienté occidentale célèbre le dimanche des Rameaux. Nous nous souvenons que Jésus est entré à Jérusalem triomphalement, mais humblement ; il entra monté sur un âne. La foule voulait exprimer sa joie. Ils sortirent pour le recevoir, portant des palmes et étendant leurs vêtements sur la route. Ils ont élevé la voix en adoration et en louange. C’est ainsi que les conquérants et les rois…