Cümə, 24 fevral 2023-cü il

Cümə, 24 fevral 2023-cü il

Bu həftə biz Müdafiəçimiz olan Allahımızı ucaldacağıq

Musa afrikalı bir qadınla evlənmişdi. Ola bilsin ki, irqçilik məsələsinə görə onun ailəsi xoşbəxt deyildi. Onun əleyhinə danışırdılar. Lakin Allah onu müdafiə edirdi (Saylar 12-dəki hekayəni oxuyun).

İnsanların sizin əleyhinizə danışdığını və hiylə qurduğunu gördükdə Allaha güvənin, çünki O sizin müdafiəçinizdir. İstər Məsihin davamçısı olduğunuza görə, istər etnik mənsubiyyətinizə görə, istərsə də başqa bir şeyə görə sizi ələ salıb təhqir etsələr də, göylərdə olan Atanız bunu görür və eşidir.

Allah sizin haqlı çıxmağınızı gözləmək üçün sizə müdriklik, səbir və dözüm verməyə qadirdir.

Dua

Böyük Allah, Əbədi Ata, bütün kişiləri və qadınları Yaradan, lütflə xilas olunmuş günahkar kimi Sənin yanına gəlirəm. Çox sağ ol. Rəbbim İsa Məsihin adı ilə Sənin müqəddəs hüzuruna yaxınlaşıram.

Məni incidən insanlar mənim düşmənim deyillər. Mənim əsl düşmənim şeytandır. Onun planlarını puça çıxart. Mən göylərdə vəkilim olan İsanın qanının gücü ilə onun üzərində qələbə qazandığımı iddia edirəm.

Qalxan və sipərini əlinə al, qalx, mənim imdadıma çat. Mənə kömək et və məni qorumaq üçün qollarınla mənə sipər ol və mənə qələbə bəxş et (Zəbur 35:2-3; 84:11).

Həyatımla bağlı planlarına mane olmağa çalışan  insanlara gəlincə, onları sevməyimə, onları bağışlamağıma və onlara qarşı mərhəmətli olmağıma kömək et. Qoy Məsihin işığı onların ürəklərində parlasın və onları Ustadın istifadəsi üçün müqəddəs şərəf qablarına çevirsin.

Dua edirəm ki, Ruhun bəhrəsi həyatımda aydın görünsün və adına izzət və şərəf gətirsin. Amin.

Allahın vədi

Ey İsrail! Nə bəxtiyarsan,  Sənin kimisi varmı? Rəbbin qurtardığı xalqsan! Rəbb sipərdir, köməyinə çatandır, Əzəmətli qılıncındır. Sənə düşmənlər yaltaqlanır, Sən onların yuxarı yerlərini tapdalayırsan (Qanunun Təkrarı 33:29).