24 Şubat 2023. Cuma

24 Şubat 2023. Cuma

Bu hafta biz
Koruyucumuz olan Tanrımızı yücelteceğiz.

Musa Afrikalı bir kadınla evlenmişti. Belki de ırkçılık durumundan onun ailesi mutlu değildi. Onun aleyhine konuşuyorlardı. Ama Tanrı onu savunuyordu. (Saylar 12 hikâyeyi okuyun).

İnsanların sizin aleyhinize konuştuğunu ve hile yaptığını gördüğünüzde Tanrıya güvenin, çünkü O sizin savunucunuzdur. İster Mesih’in izleyicisi olduğunuza göre ister etnik köken yüzünden, isterse de başka bir şeye göre sizinle alay ederek aşağılasalar da, göklerde olan Babamız bunu görüyor ve duyuyor.

Tanrı sizin haklı çıkmanızı beklemeniz için size bilgelik, sabır ve dayanma gücü vermeye kadirdir.

Dua
Büyük Tanrı, Ebedi Baba, bütün erkekleri ve kadınları Yaratan, lütfunla kurtarılmış günahkâr gibi senin yanına geliyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim İsa Mesih’in adıyla senin kutsal varlığına yaklaşıyorum.

Beni inciten insanlar benim düşmanım değiller. Benim asıl düşmanım şeytandır. Onun planlarını hiç et. Benim cennetteki avukatım olan İsa’nın kanının gücü ile onun üzerinde zafer kazandığımı ilan ediyorum.

Al küçük kalkanla büyük kalkanı, Yardımıma koş! Kaldır mızrağını, kargını beni kovalayanlara, “Seni ben kurtarırım” de bana! (Mezmur 35:2-3; 84:11).

Hayatımla ilgili planlarına engel olmaya çalışan insanlara gelince, onları sevmemi, onları bağışlamamı ve onlara karşı merhametli olmam için yardım et. Mesih’in ışığı onların yüreklerinde parlasın ve Rab onları kullansın kutsal onur kapılarına dönüştürsün.

Dua ediyorum ki, Ruhun meyvesi hayatımda açıkça görünsün ve adına şan ve şeref getirsin. Âmin.

Tanrının vaadi
Ne mutlu sana, ey İsrail! Var mı senin gibisi? Sen Rabbin kurtardığı bir halksın. RAB seni koruyan kalkan ve şanlı kılıcındır. Düşmanların senin önünde küçülecek ve sen onları çiğneyeceksin.” (Yasanın Tekrarı 33:29).