جمعه، ۲۴  فبروری، ۲۰۲۳

جمعه، ۲۴  فبروری، ۲۰۲۳

این هفته، خدایی را می‌ستاییم که مدافع ماست

 موسی با زنی آفریقایی ازدواج کرد. خانوادهٔ او خوشحال نبودند، و این عدم رضایت احتمالاً‌ به خاطر نژادپرستی بود. همه علیه او سخن می‌گفتند، اما خدا برای دفاع از او نزول کرد (داستان اعداد باب ۱۲ را بخوانید).
وقتی در موقعیتی هستید که مردم علیه شما سخن می‌گویند و توطئه می‌کنند، به خدا توکل کنید، چون او مدافعِ شماست. فرقی نمی‌کند شما را به خاطر پیروی از مسیح یا نژادتان، یا هر چیز دیگر مسخره کنند یا با شما بدرفتاری نمایند، پدر شما که در آسمان است، می‌بیند و می‌شنود.
خدا قادر است به شما حکمت، شکیبایی و استقامت بدهد تا منتظر بمانید تا شما را احیا نماید.

دعا
خدای بزرگ، پدر جاویدان، خالق مرد و زن، همچون گناهکاری نزد تو می‌آیم که به فیض نجات یافته است. شکرت می‌کنم. به حضور مقدست در نام خداوند عیسیی مسیح وارد می‌شوم.
کسانی که باعث رنج من می‌شوند، دشمنان من نیستند. دشمن حقیقی من شیطان است. نقشه‌هایش را خنثی کن. من به واسطهٔ خون عیسی بر او اعلام پیروزی می‌کنم؛ کسی که مدافع من در آسمان است.
خداوندا، سپر خود را برگیر و آمادهٔ نبرد شو. بر من یاری رسان و مرا در آغوش  امن خود، نگه دار و پیروزمند ساز (مزامیر ۲:۳۵-۳؛ ۱۱:۸۴).
کمک کن تا کسانی را محبت کنم که اجازه می‌دهند علیه نقشه‌های تو برای زندگیم، به کار گرفته شوند. می‌خواهم آنها را ببخشم و نسبت به آنها شفقت داشته باشم. دعا می‌کنم نور مسیح بر قلبشان بتابد و آنها را به ظرف کرامت و قدوسیت برای خدمت به آن ارباب، بدل کند.
دعا می‌کنم که ثمره روح در زندگیم مشخص باشد و نام تو را حرمت و جلال بخشد. آمین.

وعده
«خوشا به حال تو ای اسرائیل! کیست مانند تو؟ ای قومِ نجات‌یافته به دست خداوند! او سپرِ اعانت و شمشیرِ ظفر توست. دشمنان تو مطیع تو خواهند شد و تو بر پشت آنها پا خواهی نهاد.» (تثنیه ۲۹:۳۳).