جمعه، ۱۷ فوریه، ۲۰۲۳

جمعه، ۱۷ فوریه، ۲۰۲۳

این هفته دعا می‌کنیم روح‌القدس به ما درباره نیت و اهداف جویندگان تازه، مکاشفهٔ الاهی ببخشد

در جلسهٔ پرستشیِ «پشت درهای بسته» بودیم که کسی زنگ خانه را زد. سریع دعایی کردم و در را به روی غریبه‌ای به اسم «مولْدی» باز کردم. او مدعی بود که در اروپا به عیسا ایمان آورده است. از خداوند خواستم که بر من حقیقت را در مورد او آشکار کند یا به من نشان دهد که آیا پلیس مخفی است که خود را مسیحی جا زده است!
روح‌القدس مرا اطمینان بخشید و «مولدی» را به جلسه راه دادم. وقتی او وارد شد، شرکت‌کنندگان سرود خواندن را قطع کردند. آنها از این که غریبه‌ای وارد جلسه شده، معذب شدند. ولی وقتی مولدی داستانش را تعریف کرد، همه آرام شدند. او بعدها، رهبر کلیسا شد و در ماموریت‌ها به دیگران کمک بسیاری رساند.
ما همواره به روح‌القدس نیاز داریم تا نیت‌های دل مسلمانی که می‌گوید برای پذیرفتن مسیح آمده است را بر ما آشکار سازد. این امری بسیار مهم است؛ به ویژه برای کسانی که در جامعه‌ای خدمت می‌کنند که مقامات حکومتی، در پی فعالانی هستند که برای گسترش انجیل در تلاشند.

دعا
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. تو را می‌ستاییم چون تو خدایی. می‌دانی که ضعیفیم. تو روح‌القدس را به ما بخشیدی تا ما را تقویت و هدایت نماید. به حکیمان، حکمت و به فهیمان، معرفت عطا فرمودی(دانیال ۲۱:۲). شکرت می‌کنیم.
باشد به کسی که حقیقتاً تو را می‌جوید، پشت نکنیم. می‌دانیم کسانی هستند که حقیقتاً رفتاری خالصانه ندارند و با این حال به کلیسای تو می‌پیوندند (دانیال ۳۴:۱۱). به همین خاطر دعا می‌کنیم به همهٔ خادمانِ فعال در مناطقی که انجیل ممنوع است، کمک نمایی.
حینی که با تصمیماتی رو‌به‌رو می‌شویم که در زندگی مردم تفاوت ایجاد می‌کند، به مکاشفه و راهنمایی از روح تو نیازمند می‌شویم. کمک کن تا حساس باشیم، و به انگیزش‌های تو گوش دهیم و از آنها پیروی نماییم. تو چیزهای عمیق و پنهان را آشکار می‌سازی (دانیال ۲:۲۲)؛ آنها را هنگام نیاز بر ما آشکار ساز. تو می‌دانی که چه چیزی در تاریکی می‌خزد؛ زیرا نور در تو ساکن است. نور خود را بر دل و وجدان ما بتابان. آمین.

وعده
«خدایی در آسمان هست که کاشف اسرار است.» (دانیال ۲۸:۲)