جمعه، ۱۰ فبروری، ۲۰۲۳

جمعه، ۱۰ فبروری، ۲۰۲۳

این هفته برای ایمانداران در تبعید دعا می‌کنیم

یکی از شرکایِ کاری نوایمان جوانی، او را هنگام مطالعهٔ کلام دید و به مقامات خبر داد. وقتی فهمیدند که مسیحی است، به خانواده‌اش اطلاع دادند و آنها هم نقشهٔ قتلش را کشیدند. پس وی، بدون اتلاف وقت از کشور خود فرار کرد و به کشوری دیگر رفت.
خیلی از مسلمانانی که به مسیح ایمان می‌آورند، مجبور به ترک کشور می‌شوند. برخی از ارث محروم می‌شوند و از نظر جسمانی و عاطفی تحت فشار قرار می‌‌گیرند. خیلی‌ها هم کشته می‌شوند. برای اجتناب از چنین مجازات‌هایی، بسیاری به شهر یا کشوری دیگر فرار می‌کنند. اغلب، تعداد کمی می‌توانند در شهر خود بمانند و همچنان برای مسیح زندگی کنند.
این هفته دعایمان را بر کسانی متمرکز می‌کنیم که خانواده‌ها و جامعهٔ خود را ترک کرده‌اند تا در نقاط دیگر دنیا پناه بگیرند.

دعا
خدای سلامتی، شبانِ اعظم گوسفندان (عبرانیان ۲۰:۱۳)، شکرت می‌کنیم که مسلمانان بسیاری به تو ایمان می‌آورند. برای برادران و خواهرانی دعا می‌کنیم که خانه، خانواده، شغل و فرهنگ خود را به خاطر ایمانشان ترک کرده‌اند.
دعا می‌کنم که آنها را با حضور خود پر کنی. بگذار متوجه باشند که چشمان تو بر آنهاست تا آنها را حفاظت کند و برکت دهد. خداوند خدا، از آنها در محیط های تازه استفاده کن تاسفیران موثر انجیل باشند. وقتی خود را در فرهنگ دیگر می‌یابند، در محیط ناآشنا با زبانی خارجی، دل آنها را از آرامی، محبت و شادی پر کن.
کلام خود را در دهان آنها قرار بده. عطایای روح‌القدس را در زندگی آنها متبلور ساز. از آنها به همان طریق نیرومندی استفاده کن که دیگران را در موقعیتی مشابه به کار بردی (اعمال ۱:۸، ۴؛ ۱۹:۱۱).
در نام عیسی، آمین.

وعده
«اینک من با تو هستم و تو را هر جا که بروی محافظت خواهم کرد … زیرا تا زمانی که آنچه را به تو وعده دادم به جا نیاورم، رهایت نخواهم کرد.» (پیدایش ۱۵:۲۸