3 Şubat 2023. Cuma

3 Şubat 2023. Cuma

Bu hafta
Müslüman topraklarına yolculuk yapacak Hristiyanlar

için dua edeceğiz.

Farklı ülkelerden olan Hristiyanlar dünyanın her yerine yolculuk yapıyorlar. Onların büyük kısmı Müslüman ülkelerine gidiyorlar. Kutsal Ruh bizi kaybolmuşlar için ilahi istekle doldurdukça biz Rabbimiz ve Kurtarıcımızın tanıkları olmak için nasıl büyük güce dönüşe biliriz!

Ağzımızı açmak için bizde Kutsal Ruhun meshi ve cesareti olursa, Tanrının bizi ihtiyacı olan insanlara yönlendirip onlara hizmet etmek için kelimelerimizi nasıl kullandığına hayret edeceğiz.

Dua
Rab Allah, kendi Kurtarıcısına sadık olan ve Müslüman ülkelerine yolculuk eden sayısızca Hristiyanları Senin önüne getiriyorum. Onlara cesaret ver. Onları Kutsal Ruhunla kutsa. Onlara insanlarla bir araya geldiklerinde insanlara yardım ellerini uzatmakta ve sözünü paylaşmakta yardım et.

 Ümit ve sevinç vermek için Mesih’in merhametini başkalarına iletsinler. Onlara günahtan kurtuluş, karanlıkta ışık, çalkantılı bir hayatta esenlik ve yenilgi yerinde zaferini ilan etmekte yardım et.

Lütfen, bütün Hristiyanlar birer hizmetçin olsunlar, bütün Hristiyanlar insanları İsa’ya getirmekte gayret göstersinler.

Galiplerden de üstün olan Kurtarıcımızın hayatının bayrağı altında yaşamaya her birimize yardım et.

Minnettarım sana. Âmin.

Tanrının vaadi
Seni göndereceğim herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin. Onlardan korkma, çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim. (Yeremya 1:7-8).