جمعه ۳  فبروری، ۲۰۲۳

جمعه ۳  فبروری، ۲۰۲۳

این هفته برای ایماندارانی که به کشورهای مسلمان سفر می‌کنند، دعا می‌کنیم

 

مسیحیان از کشورهای بسیاری در سراسر جهان سفر می‌کنند و تعداد زیادی از آنها به کشورهای مسلمان می‌روند. وقتی روح‌القدس ما را از غیرت آسمان برای گمشدگان پر می‌کند، چه نیروی عظیمی می‌تواند برای شهادت به خداوند و منجی‌مان باشد! 

اگر مسح روح‌القدس و شجاعت سخن گفتن را داشته باشیم، شگفت‌زده می‌شویم که خدا چگونه ما را به سوی نیازمندان هدایت می‌نماید و از کلام ما برای خدمت کردن به آنها استفاده می‌کند. 

 

دعا 

خداوند خدا، مسیحیان فراوانی را به حضورت می‌آورم که ایماندارانی وفادار به منجی‌مان هستند و به کشورهای مسلمان سفر می‌کنند. به آنها شجاعت عطا کن. آنها را با روح‌القدس خود مسح کن. به آنها کمک کن تا مکالمه‌ای را شروع کنند، کسی را تحسین کنند یا دست یاری به سوی مردم دراز کنند. شاید دیگران را با شفقت مسیح لمس کنند تا به آنها امید و شادی ببخشند. به آنها کمک کن تا نجات از گناه را محقق نمایند و نوری باشند در تاریکی و آرامی در تلاطم زندگی و پیروزی در میدان شکست. 

نمی‌خواهم که همهٔ مسیحیان خادم شوند، ولی همهٔ مسیحیان باید شجاعت هدایت کردن مردم به سویعیسی  را داشته باشند. 

کمک کن تا زیر بیرق آن ولّی زندگی کنیم و برتر از پیروزمندان، توصیف گردیم. شکرت می‌کنیم. آمین. 

 

وعده 
«نزد هر کس که تو را بفرستم، خواهی رفت، و هر آنچه تو را امر فرمایم، خواهی گفت. از ایشان مترس، زیرا من با تو هستم تا رهایی‌ات بخشم. این است فرمودۀ خداوند.» (ارمیا ۷:۱-۸