Cümə, 27 yanvar 2023-cü il

Cümə, 27 yanvar 2023-cü il

Bu həftə dua edirik ki, Orta Şərqdəki cəmiyyətlər müsəlmanları Məsihə gətirməkdə fəal olsunlar

Yaxın Şərq dünyanın hər yerinə nisbətən daha qədim cəmiyyətə malikdir. Bununla belə, 7-ci əsrdə İslamın əraziyə hücumu və müsəlman imperiyasının genişlənməsi səbəbindən bugünkü Yaxın Şərq əhalisi əsasən müsəlmandır.

Bu işğal və avtoritar İslam idarəçiliyinə görə məsihçilər və müsəlmanlar arasında kəskin və anlaşılmaz parçalanma olmuşdur. Biz bilirik ki, yalnız Allahın məhəbbəti bu vəziyyəti dəyişdirə bilər.

Siyasəti, dini və millətçiliyi bir yana qoysaq, iki dinin xalqının eyni dildə danışması və bir-birinin mədəniyyətini və xüsusiyyətlərini başa düşməsi reallığı məsihçiləri müsəlman həmvətənlərini Qolqota çarmıxına tərəf yönəltməyə daha çox sövq edir. Bunun üçün dua etməliyik.

Dua

Uca Allahımız,  Səmavi Atamız, biz Sənə həmd edib müqəddəs adını ucaldırıq. Adını ucaltmaq və əbədi xeyir-dualarından zövq almaq üçün insanları Sənin ziyafət evinə gətirməyi bizə əmanət etdin.

Dua edirəm ki, Yaxın Şərq məsihçiləri müsəlmanlar tərəfindən pis rəftar və təqiblərə məruz qaldıqlarına görə onları bağışlasınlar. Qoy Yaxın Şərqdəki qardaş və bacılarım o hadisələri unutsunlar və bir çox müsəlmanları Sənə gətirmək üçün onlara kömək etməyini xahiş etsinlər.

Xilaskarımız Rəbb İsa Məsih, Sən müsəlmanlar üçün də öldün. Onlar Sənin məhəbbətini və fədakarlığını tanımırlar. Onların gözlərini, ağıllarını və ürəklərini aç ki, Allahın Oğlunu tanıyıb Onu qəbul etsinlər.

Dua edirəm ki, Yaxın Şərqdə cəmiyyətinı dirçəldəsən. Oradakı xalqını Allahın qüdrətli Ruhu ilə qüvvətləndir ki, gedib müsəlmanların yetişmiş məhsulunu əldə etsinlər. Məsihin əziz adı ilə. Amin.

Allahın vədi

Mənsə sizə deyirəm ki, düşmənlərinizi sevin, sizi təqib edənlər üçün dua edin. Belə ki siz göylərdə olan Atanızın övladları olasınız (Matta 5:44-45).