27 Ocak 2023. Cuma

27 Ocak 2023. Cuma

Bu hafta dua ediyoruz ki,
Orta Doğu da ki
topluluklar Müslümanları Mesih’e getirmekte aktif olsunlar

Yakın Doğu dünyanın her yerine oranla daha eski topluluğa sahip. Öyle ki, yedinci asırda İslam’ın toprağa saldırısı ve Müslüman imparatorluğunun genişlemesi sebebiyle bugünkü Yakın Doğu ahalisi temel olarak Müslümandır.

Bu işgal ve otoriter İslam yönetimine göre Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında keskin ve anlaşılmaz bölünme olmuştur. Biz biliyoruz ki, yalnız Tanrı sevgisi bu durumu değiştirebilir.

Siyaseti, dini ve milliyetçiliği bir yana bırakırsak, iki dinin halkının aynı dilde konuşması ve birbirinin kültürüne ve özelliklerini anlaması gerçeği Hristiyanları Müslüman yurttaşlarını Golgota çarmıhına taraf yöneltmeye daha çok cezbeder. Bunun için dua etmeliyiz.

Dua

Yüce Tanrımız, Göksel Babamız, biz sana hamt ediyor kutsal adını yüceltiyoruz. Adını yüceltmek ve ebedi bereketlerinden zevk almak için insanları senin ziyafet evine getirmeyi bize emanet ettin.

Dua ediyorum ki, Yakın Doğu Hristiyanları Müslümanlar tarafından kötü muamele ve zulme maruz kaldıkları için onları affetsinler. Yakın Doğudaki Rabde kardeşlerimiz o olayları unutsunlar ve birçok Müslümanları Sana getirmek için onlara yardım etmeni istesinler.

Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, Sen Müslümanlar için de öldün. Onlar senin sevgini ve fedakarlığını bilmiyorlar. Onların gözlerini, akıllarını ve yüreklerini aç ki, Tanrının Oğlunu tanıyıp Ona iman etsinler.

Dua ediyorum ki, Yakın Doğuda topluluğunu canlandırasın. Oradaki halkını Tanrının kudretli Ruhu ile güçlendir ki, gidip Müslümanların yüreklerini elde etsinler. Mesih’in sevgili adıyla. Âmin.

Tanrının vaadi

Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanızın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. (Matta 5:44-45).