جمعه، ۲۷ ژانویه، ۲۰۲۳

جمعه، ۲۷ ژانویه، ۲۰۲۳

این هفته دعا می‌کنیم کلیساها در خاورمیانه، برای ایمان آوردن مسلمانان به مسیح فعال شوند

خاورمیانه، مفتخر به کلیسایی است که باستانی‌تر از همهٔ کلیساهای دنیاست. ولی به خاطر حملات اسلام در آن مناطق در سده هفتم و درنتیجه گسترش امپراتوری اسلام، امروزه بیشتر مردم خاورمیانه مسلمان هستند.
به خاطر حمله و استبداد اسلامی، نفاق میان مسیحیان و مسلمان ورای تصور ما ریشه دوانده است، اما می‌دانیم محبت خدا قادر به تغییر این شرایط است.
مردم در این منطقه، جدای از سیاست، مذهب و گرایشات ملی‌گرایانه، از دو دین مختلف، به یک زبان صحبت می‌کنند و فرهنگ و ویژگی‌های یکدیگر را درک می‌کنند، و چنین حقیقتی، بر مسیحیان واجب می‌سازد که دوستان مسلمان خود را به سمت صلیب جلجتا هدایت کنند. باید برای این موضوع دعا کنیم.

دعا
ای پدر ما که در آسمانی، تو را می‌ستاییم و نام مقدست را حرمت می‌نهیم. تو به ما اعتماد کرده‌ای تا دیگران را به ضیافتی که در خانه‌ات بر پا نموده‌ای، بیاوریم تا همهٔ توجه‌ها جلب نام تو شود و همه از برکات ابدی تو لذت ببرند.
دعا می‌کنم که مسیحیان خاورمیانه از بدرفتاری و جفاهایی که مسلمانان بر آنها روا داشته‌اند، بگذرند و مسلمانان را ببخشند. برادران و خواهرانم در خاورمیانه این اتفاقات را فراموش کنند و از تو برای هدایت کردن مسلمانان به سوی مسیح کمک بطلبند.
خداوند عیسای مسیح، منجی ما، تو برای مسلمانان نیز جانت را بخشیدی. آنها محبت تو را نادیده گرفته‌اند و هنوز قربانی‌ای را که گذرانده‌ای، درک نکرده‌اند. چشم آنها را باز کن، ذهن آنها را بگشا و دل آنها را فراخ کن تا پسر خدا را ببینند و او را بپذیرند.
دعا می‌کنم که کلیسای خود را در خاورمیانه احیا کنی. قوم خود را به روح‌القدس نیرومندت، مسلح گردانی تا راهی شوند و محصولِ رسیده‌ٔ مسلمانان را به بار بنشانند. در نام عزیز عیسای مسیح، آمین.

وعده
«اما من به شما می‌گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می‌رسانند، دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان باشید.» (متا ۴۴:۵-۴۵)