20 Ocak 2023. Cuma

20 Ocak 2023. Cuma

Bu hafta biz
Müslümanlar arasında zafer kazanan imanlılar topluluğu
için dua edeceğiz.

İsa bize vaat verdi: “ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.” (Matta 16:18)[1]. Eski zamanlarda şehir kapıları ihtiyarların kendi topluluklarının işlerini tartışmak için toplandıkları yerdi (Yaratılış 19:1; 23:10; Rut 4:1). Cehennemin kapıları da iblisin Tanrı’nın halkına karşı hile kurmak için kendi ruhlarını topladıkları yerdir. Biz ilan ediyoruz ki, İsa’nın Müslümanlar arasında topluma verdiği vaat yerine gelecek ve şeytanın ona karşı olan hileleri asla gerçekleşmeyecek.

Vahibe Rab İsa Mesih’e iman etmiş Müslüman’dır. Ona ileri kanser teşhisi kondu. Onun Müslüman kız kardeşi Vahibeyi şifa bulması için falcılara başvurmaya teşvik etti. Ama Vahibe kararlı, güçlü Hristiyandı.  O, kesinlikle bunu reddetti. O, kız kardeşine şifa bulmak için yalnız İsa’ya güveneceğini söyledi.

Rab Tanrımız Müslümanlar arasından Vahibe gibi güçlü imanlılar çıkarsın.

Dua

Göklerde olan büyük Tanrı, kutsal Adın ebedi olarak yüce olsun. Sen her şeye kadirsin. Sen bizim güçlü kalemizsin. Zayıf olduğumuz halde Müslümanlar arasında muzaffer bir toplum için sana başvuruyoruz. Şimdiki zamanda Mesih’in yanına gelen birçok Müslümanlara göre sana minnettarız. Yine de biz anlıyoruz ki, oradaki imanlıların Ruhla dolu, odak noktası Mesih olan, Kutsal Kitaba dayanan ve onların kültürlerine uygun olan yaşayan topluluklara ihtiyacı var. Dua ediyorum ki, her bir Müslüman topluluğunda senin izzet ve kudretinin şahidi olan böyle topluluklar kurulsun.

Böyle grupların ve üyelerine hikmet, bilgelik ve idrak ver. Onları cesaretle doldur. Çocukların için sakladığın derin sırları onlara açıkla. Düşmana karşı durabilmek ve çarmıh askerlerine yaraşır biçimde savaşmak için onları güç ve azimle doldur.

İsa’nın kudretli adıyla. Âmin.

Tanrının vaadi

Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. (Yeşaya 54:17).

[1] Ölüler diyarının kapıları ya da ölüm gücü.