جمعه، ۲۰ جنوری، ۲۰۲۳

جمعه، ۲۰ جنوری، ۲۰۲۳

این هفته برای کلیسایی پیروز در میان مسلمانان دعا می‌کنیم

عیسی به ما وعده داد: «من نیز می‌گویم که تویی پطرس، و بر این صخره، کلیسای خود را بنا می‌کنم و دروازه‌های هاویه[1] بر آن استیلا نخواهد یافت». در دوران باستان، دروازهٔ شهر مکانی بود که مشایخ شهر برای رفع امورات جامعه آنجا ملاقات می‌کردند (پیدایش ۱:۱۹؛ ۱۰:۲۳؛ روت ۱:۴). دروازه‌های هاویه نیز جایی هستند که دشمنْ ارواح پلید خود را جمع می‌کند تا علیه قوم خدا توطئه بچیند. ما وعدهٔ عیسی برای کلیسایی پیروزمند در میان مسلمانان را مدعی می‌شویم و می‌گوییم که توطئه‌هایِ شیطان بر ضد عروس او هرگز به موفقیت نمی‌رسند.

وهیبه، مسلمان‌زاده است و به عیسای مسیح خداوند ایمان آورد. او سرطانی پیش‌رونده دارد. خواهر مسلمانش سعی کرد او را قانع کند که برای شفا یافتن پیش عالم علوم بیگانه بروند. ولی وهیبه ایمانداری مصمم و ثابت‌قدم است. پیشنهاد خواهرش را رد کرد. به خواهرش گفت که تنها برای شفای خود به عیسی ایمان دارد.

دعا می‌کنیم که خداوند خدا، میان مسلمانان، گروه‌هایی از ایماندارانی قوی همچون وهیبه را بلند کند.

دعا

خدای عظیم در آسمان، نام تو تا ابدالاباد مقدس باد. تو قادر مطلقی. تو برج مستحکمی. در ضعف، نزد تو می‌آییم، در میان مسلمانان، طالب کلیسایی پیروزمند هستیم. شکرت می‌کنیم برای ایمان آوردن مسلمانان به مسیح در دوران ما. این در حالی است که می‌دانیم ما ایمانداران، باید جامعه‌ای پویا و پر از روح و مسیح‌محور و کتاب‌مقدس‌محور باشیم و ارتباط فرهنگی خود را با جامعهٔ پیرامون حفظ نماییم. دعا می‌‌کنم که چنین جمع‌هایی در هر کشور مسلمان به وجود آید تا به جلال و قدرت تو شهادت دهند.

به رهبران و اعضای چنین گروه‌هایی، حکمت، معرفت، فهم و تشخیص عطا کن. آنها را از پایداری و شجاعت پر کن. بر آنها رازهایی را که برای فرزندان خود کنار گذاشته‌ای، آشکار نما. با قوت و استقامت برای مقاومت در برابر دشمن، آنها را مسلح کن تا نبردی که شایستهٔ سربازان صلیب است، به نمایش درآورند.
در نام پرقدرت عیسای مسیح، آمین.

وعده

«هر سلاحی که بر ضد تو ساخته شود، کارگر نخواهد افتاد …» (اشعیا ‍۱۷:۵۴)

[1] دروازه‌های هاویه یا قدرت مرگ