13 Ocak 2023. Cuma

13 Ocak 2023. Cuma

Bu hafta
mülteciler
için dua edeceğiz.

Şu anda dünyada bir milyara yakın insan kulübelerde yaşıyorlar. Kötü ve acınacak koşullar altında yaşayan insanlar kendilerini aşağılanmış ve rezil hissediyorlar– suları, kanalizasyon sistemleri yoktur, yatak yerine yerde karton üzerinde uyuyorlar.

Bu insanların sayısı günbegün çoğalıyor. Onların hepsi Müslüman olmasalar’da, büyük bir kısmı Müslümanlar.

Dua

Ya Rab Tanrı, Sen insanları Kendi benzeyişinde yarattın ki, onlar senin ve İsa’nın adını izzetlendirsinler. Sağlıksız ve acınacak koşullarda yaşamaya mahkûm olmuş kardeşlerimiz için dua ediyoruz.

İktidarda olan insanların kırık kalpli insanlara yaşattıkları zorbalıklara karşı dua ediyorum. Onların vicdanlarını uyandır, ey adaletli Tanrı. Onlara bildir ki, bir gün yaptıklarının karşılığını almak için enin tahtının önünde duracaklar.

Mesih’in sevgisi haberini ümitsiz, ruhtan düşmüş ve ıstırap çekenlerle paylaşmaya hazır olan müjdecilerini onların yanına gönder.

Ey merhametli Baba, Kendi çocuklarını maddi ve yiyecek ihtiyaçları ile yoksulların ve ümidini yitirmiş insanların sığınaklarına gönder.

Fakirlerin senin lütfunu kabul etmeleri, Mesih’in Müjdesinin kudreti ile değişmeleri ve yaşamlarını Ona adamaları için dua ediyorum.

Mülteciler arasında çalışan misyonerler için dua ediyorum. Onları Kutsal Ruhla, merhamet ve cesaretle doldur. Onların gayretlerini iman etmiş kalpleri aracılığıyla mükafatlandır. İsa’nın yüce adıyla, âmin.

Tanrının vaadi

 Düşkünü yerden kaldırır, yoksulu çöplükten çıkarır; soylularla oturtursun ve kendilerine onur tahtını miras olarak bağışlasın diye.  (1 Samuel 2:8).