جمعه، ۱۳ ژانویه، ۲۰۲۳

جمعه، ۱۳ ژانویه، ۲۰۲۳

این هفته، برای زاغه‌نشین‌ها دعا می‌کنیم

امروزه نزدیک به یک میلیارد نفر در دنیا زاغه‌نشین هستند. همه گرفتار آلودگی و شرایط سخت‌اند، حس بی‌ارزش بودن می‌کنند و نابود شده‌اند ــ آب لوله‌کشی ندارند و خیابان و جوی‌ها فاضلاب آنهاست و تختی جز کارتنی که بر زمین می‌اندازند، ندارند.
تقریباً تعداد آنها هر سال بیشتر می‌شود. در حالی که همهٔ زاغه‌نشین‌ها مسلمان نیستند، ولی می‌توان گفت که تعداد زیادی از آنها مسلمان هستند.

دعا
خداوند خدا، تو انسان را به شباهت خود آفریدی تا تو را به نام عیسا حرمت و جلال نهد. برای زاغه‌نشین‌ها دعا می‌کنیم؛ برادران و خواهران همنوع ما که در شرایطی غیربهداشتی و سخت زندگی می‌کنند و تحقیر شده‌اند.
علیه سوء‌ِ‌استفاده‌های صاحبان قدرت، از در هم‌شکستگی بشر دعا می‌کنیم. وجدان آنها را بیدار کن، ای خدای عدالت! بگذار بدانند که روزی در حضور تخت پادشاهی تو قرار خواهند گرفت و جزایی که لایقش هستند را دریافت خواهند کرد.
کارگران انجیل را با آمادگی راهی کن تا پیغام محبت مسیح را با ناامیدان و درهم‌شکستگان که به سوی نابودی ابدی حرکت می‌کنند، در میان بگذارند.
ای پدر دلسوز، برخی از فرزندان خود را با نیازهای روزمرهٔ مردم بفرست تا آن اقلام را در اردوگاه‌های پناهندگان پخش کنند؛ جایی که امید آخر بینوایان و طردشدگان است و امید و کرامت خود را از دست داده‌اند.
برای فقرا و نیازمندان دعا می‌کنم تا فیض تو را دریافت کنند و به‌قدرت انجیل مسیح تغییر کنند و برای او زندگی نمایند.
برای مبشرانی دعا می‌کنم که در میان زاغه‌نشینان کار می‌کنند. همچنان آنها را به روح‌القدس از شفقت و شجاعت پر کن. تلاش آنها را با محصول فراوان جان‌ها، پاداش ده! در نام عزیز عیسای مسیح، آمین.

وعده
«بینوا را از خاک بر پا می‌دارد، و نیازمند را از مَزبَله برمی‌گیرد تا آنان را با امیران نشانَد، و وارث کُرسی جلال گردانَد. زیرا ستون‌های زمین از آنِ خداوند است، و جهان را بر آنها قرار داده است.»(اول سموئیل ۸:۲)