2023 Praying for Muslims (Page 3)

2023 Praying for Muslims (Page 3)

33 years ago…

A BIT OF HISTORY

We had just finished supper. I was scheduled to fly from France to Sweden the next morning where a week of preaching on radio awaited me. So, I decided to have one more look at my sermons to finish “polishing” them. However, something else kept grabbing my attention. The Lord was talking to me. Ideas were flowing very fast. I got to my computer and started writing. When I finished, it was midnight, and I had the first few prayers of what would become this yearly Prayer Guide of Intercession. Several weeks later, the first edition of “Praying for Muslims” was on its way to press. Yes, that was 33 years ago.

My goal in writing and publishing this Prayer Guide is to raise up an army of serious-minded intercessors. I believe that hundreds of millions of Muslims will come to the Kingdom of Christ! Yet, we need to pray to see that breakthrough take place. Prayer is our duty and privilege. Are we committed enough to carry out that duty? Are we worthy of the great honor of praying?

-Sobhi Malek, editor

P.S. I praise the Lord for his grace in writing this Prayer Guide all these years. I praise him also that you, prayer warrior, use this tool to intercede for the lost.

جمعه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳

این هفته درباره منطقی فکر کردن در اسلام، دعا می‌کنیم مسلمانان باید کورکورانه از مفاهیم مذهبی پیروی کنند، بی‌هیچ چون‌وچرایی. مطالعهٔ نقادانهٔ متون مذهبی ممنوع است. اکثر مدارس اسلامی، بیشتر بر حفظ کردن قرآن و مواد درسی دیگر متکی هستند. اسلامی که اکثراً این روزها می‌بینیم، مطرح کردن پرسش در مورد مذهب و ایمان را منع می‌کند، «فکر کردن، برابر کفر است.»[1] پس شخصْ حق تحقیق یا بحث ندارد، فقط باید بپذیرد. در کتابی به نام «بسته شدن ذهن مسلمان»…

Cümə, 15 sentyabr 2023-cü il

Bu həftə İslamda rasional düşüncə haqqında dua edəcəyik Müsəlmanlar heç bir sual vermədən İslamın dini hökmlərinə kor-koranə itaət etməyə borcludurlar. Dini mətnlərin tənqid edərək oxunması qadağandır. Əksər müsəlman məktəbləri Quranı və digər materialları əzbərləməyə üstünlük verir. Əsas İslam dinlə bağlı sualları rədd edir, “düşünmək kafir olmaqdır” hesab edir. Odur ki, insan sual verməməli və mübahisə etməməli, sadəcə qəbul etməlidir. Rasional düşüncə “eşşəyə” bənzədilir; onun üzərində yalnız padşahın sarayına qədər gedə bilərsiniz. Daxil olmaq üçün onu darvazada tərk etmək lazımdır. İslam…

Freitag, 15. September 2023

Diese Woche beten wir über Rationales Denken im Islam Von Muslimen wird verlangt, blind zu gehorchen und islamischen religiösen Geboten zu folgen, ohne zu hinterfragen oder zu argumentieren. Die kritische Lektüre religiöser Texte ist verboten. Die meisten moslemischen Schulen verlassen sich stark auf das Auswendiglernen des Korans und anderer Materialien. Der Islam, der am meisten gelehrt wird, entmutigt Fragen über Religion und glaubt, dass „zu denken bedeutet, ein Ungläubiger zu sein“. [17] Man sollte also nicht nachfragen oder argumentieren, sondern…

15 Eylül 2023. Cuma

Bu hafta İslam’da rasyonel düşünce hakkında dua edeceğiz. Müslümanlar hiçbir soru sormadan İslam’ın dini kurallarına körü körüne itaat etmek zorundalar. Dini metinleri eleştirerek okunması yasaktır. Çoğunluk Müslüman okulları Kur’anı ve diğer materyalleri ezberlemeyi tercih ederler. Temel İslam dinle ilgili soruları reddediyor, “düşünmek kafir olmaktır” kabul ediliyor[1]. Yani, insan soru sormamalı ve tartışmamalı, sadece kabul etmeli. Rasyonel düşünce “eşeğe” benzetiliyor; onun üzerinde sadece kralın sarayına kadar gide bilirsiniz. İçeri girmek için onu kapıda bırakmanız gerekir. İslam kralın sarayıdır. [İslam’a] Allah’ın dinine…

Vendredi 15 septembre 2023

Cette semaine nous prions concernant la défense de remettre en question La théologie islamique Les musulmans sont tenus d’obéir aveuglément et de suivre les préceptes religieux islamiques sans questionner ni raisonner. La lecture critique des textes religieux est interdite. La plupart des écoles musulmanes s’appuient fortement sur la mémorisation par cœur du Coran ainsi que sur d’autres supports. L’islam traditionnel décourage les questions sur la religion, estimant que « penser, c’est être un infidèle ».1Alors ne cherchez pas et ne…

Пятница, 8 сентября, 2023

На этой неделе мы молимся о Кинопроизводителях в мусульманских странах Производство кинофильмов осуществляется во многих странах и на многих языках по всему миру. Кинопроизводители имеют сильное влияние; они формируют и меняют культуры. Кинофильмы – полнометражные, документальные, и так далее, впечатляют людей. Дети и молодежь пытаются подражать действиям, поведению, одежде, языку героев кинофильмов, и т.д. Каждый год в мусульманских странах производится множество кинофильмов, мыльных опер и телевизионных сериалов. Невозможно представить то количество людей, которые находятся под их влиянием. Насилие на экране…

Venerdì 8 settembre 2023

Questa settimana preghiamo per I produttori cinematografici Nei Paesi Musulmani I film sono prodotti in molti paesi e in molte lingue in tutto il mondo. I registi sono influenti nel plasmare e rimodellare le culture. Che i film siano lungometraggi, documentari o altro, hanno il potere di impressionare le persone. I bambini e i giovani cercano di imitare le azioni, il comportamento, l’abbigliamento, il linguaggio e così via dei personaggi dei film. Ogni anno nei paesi musulmani vengono prodotti molti…

Viernes, 8 de septiembre de 2023

Esta semana oramos por los Cineastas En países musulmanes En muchos países y en muchos idiomas de todo el mundo se producen películas. Los cineastas influyen en la formación y remodelación de las culturas. Las películas, ya sean largometrajes, documentales o de otro tipo, impresionan a la gente. Los niños y los jóvenes tratan de imitar las acciones, el comportamiento, la vestimenta, el lenguaje, etc., de los personajes de las películas. Cada año se producen muchas películas, telenovelas y series…

Ուրբաթ, սեպտեմբերի 8, 2023

Այս շաբաթ մենք աղոթում ենք Կինոգործիչների համար մուսուլմանական երկրներում Աշխարհով մեկ բազմաթիվ երկրներում և բազմաթիվ լեզուներով կինոֆիլմեր են նկարահանվում։Կինոգործիչներն ազդեցիկ մարդիկ են, որոնք ձևավորվում են և փոփոխում մշակույթները։ Թե՛ լիամետրաժ, թե՛ վավերագրական և այլ ժանրերի կինոֆիլմերը տպավորում են մարդկանց։ Երեխաները և երիտասարդները փորձում են նմանակել կինոֆիլմերի հերոսների գործողությունները, վարքը, հագուստը, խոսելաոճը և այլն։ Ամեն տարի մուսուլմանական երկրներում պատրաստվում են մեծաթիվ կինոֆիլմեր, բազմասերիանոց ֆիլմեր և հեռուստա սերիալներ։ Մենք չենք կարող պատկերացնել այս ոլորտի ազդեցության աստիճանըմարդկանց կյանքերում։ Բռնությունը էկրանի վրա բթացնում է…